• +998 91 467-70-97
  • info@global-edu.uz

Tez O'qish

Xozirgi kunda butun dunyoda juda ko’p informatsiya va har xil yo’nalishdan bilim berilmoqda, uning effektiv va tez o’zlahtirishni bilishimiz kerak. Kurs e’tiborni bir joyga jamlay olish va konsentratsiya qobiliyatlarini rivojlantiradi. Informatsiyani tez o’zlashtirishi, ishlash layoqatini va o’qish mahsuldorligni oshiradi. O’qish - faqat ma'lumot olish emas. Tez o'qish texnikasi, texnik, ilmiy va ta'lim matnlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan.